dijous, 23 de novembre de 2006

La pola gastigantino

Post la fermo de la kongreso mi revenis al la domo de mia pola gastigantino. Jam estis tre malfrue. Mi revenis iom ebria sed povis ŝlosi kaj eniri sen troa bruo. Mi iris al la banĉambro kaj duŝis min. La domo estis akurate varmigita per elektra sistemo. Mi decidis ke mi dormos sen piĵamo. Ŝtelpaŝe mi iris nude al mia ĉambro ne enŝaltante la lumojn. Mi malfermis la pordon, eniris kaj fermis. Mi ne bezonis lumon ĉar mi konis la situon de la lito. Mi iris tien, levis iom la littukojn kaj enigis min.Mi estis pensanta ankoraŭ pri la ĵusaj anekdotoj de la kongreso kiam surprize mi rimarkis spiradon apud mi...ho ve! mi tuj komprenis, mi eraris la ĉambron kaj eniris la liton de mia gastigantino! mi planis eskapi el la embaraso kiam subite ŝi, daŭre dormanta, lanĉis sian brakon sur mian bruston. Mi ne volis veki ŝin, mi ne sciis kion fari. Ŝi ekparolis en ŝonĝo: mi amas vin Jassiek. Ŝi plu alproksimigis sian korpon al mia, kaj dorme karesis min. Ŝia mano glitis supren kaj malsupren...ĝis kiam ĝi renkontis mian ...tie la mano haltis. Denove ŝi parolis: Ho, Jassiek, mi bezonas vian varmon. Ŝi ŝanĝis pozicion, algluis ŝian dorson al mi kaj per sia libera mano serĉis mian penison. ŝi prenis ĝin kaj, tirante, devigis min ankaŭ kuŝi dorse, sen lasi spacon inter niaj korpoj. Ankoraŭ mi ne sciis kion fari sed mi komencis dubi ke mi povas kaj volas foriri. Mi ĉirkaŭbrakis ŝin kaj akceptis ŝiajn proponojn. En la mateno, antaŭ ol ŝi vekiĝis, mi delikate ellitiĝis kaj forlasis la ĉambron. Mi vestiĝis kaj pretiĝis por promenado en la urbo. Kiam mi malfermis la pordon de la domo, mi vidis tie starantan policanon.
-Saluton, mi estis ĵus sonorigonta la pordon.
-ha ĉu? (mi hezitis, ĉar mi timis pri ia polica afero)
-Vi estas la esperanta gasto, ĉu ne?
-Jes (mi respondis, iom time)
-Mi estas Jassiek, la fianĉo. Estas plezuro koni vin. Ĉu la gastigantino bone traktis vin? (li diris duonŝerce)
-Ho jes! ŝi estas tre sindonema!

Mi pasigis tiun tagon kun mia pasporta servo, kolektante la adresojn de aliaj polaj gastigantinoj.

1 comentari:

Manuel ha dit...

Bonega!

Jen la plej bona varbilo por esperanto. ;-)