dimecres, 8 de novembre de 2006

La kunveno


Mi iom ŝvitis kurante al la kunveno de Eros Peranto programita dum la UK.
Jen mi eniris la koridoron de la kongresejo, kelkaj pordoj dekstre kaj maldekstre, salono Privat, salono Zamenhof, salono Corsetti,...fine mi trovis la pordon kun la skribaĵo salono Eros.
Senpense mi tuj eniris, fermante la pordon post mi. Sed, ve, kioma mallumo! mi ne sukcesis ion vidi en la preskaŭ nigro, ĉu mi eraris la ĉambron? dum mi hezitis, iu mano tuŝis mian bruston kaj murmuris mallaŭte: bonvenon...(temis pri dolĉa ina voĉo) la kunveno jam komenciĝis kaj agrable evoluas...
Mi sentis kison ĉe mia vango, denove ŝi mallaŭtis: ...senvestiĝu kara. Mi embarasiĝis, hezitis, sed fine mi akceptis la proponon, fakte en la mallumo neniu povus rimarki mian nudecon. Tuj mi senvesta, mi ricevis novan kison, ĉifoje sur la lipojn, mi sentis ŝian proksimiĝon, ŝajnis al mi ke ankaŭ ŝi nudis, mi sentis la kontakton de ŝiaj mamoj, ŝiaj cicoj...Ŝi prenis mian manon kaj gvidis min en la ombra ĉambro, tamen mi rimarkis lumeton en iu angulo, ĉirkaŭ ĝi kelkaj homoj kuŝis aŭ duonstaris, aŭdeblis ĝemoj, murmuretoj, suspiroj...ĉiuj duonvideblaj figuroj ŝajnis al mi nudaj, ŝi denove ekparolis:
la temo nun pritraktita estas la arto leki, ni faras diversajn provojn, ni decidis saluti lange unuj la aliajn por plibonigi niajn konojn kaj niajn internaciajn rilatojn...ĉu vi bonvolas leki miajn cicojn? mi te ĝojos se vi akceptos. Ŝi ne bezonis insisti, mi palpis ŝiajn mamojn, prenis ilin kaj alproksimigis mian buŝon al ŝiaj mampintoj, mi eklekis. Iu alia virino preskaŭ nerimarkeble surgenuiĝis ĉe miaj kruroj, ŝi ion diris, eble saluton....ŝi prenis mian penison, jam sufiĉe varma en tiu momento, kaj komencis masaĝi per sia luda kaj adaptebla lango...nun estis mi kiu komencis ĝemi...Post iom da tempo, ne multe, iu vira voĉo aŭdiĝis:
ek, ni fermu ĉitemon, nun ni komencu la sekvantan temon laŭ la tagordo: la punkto G ĉe la viraj anusoj kaj kiel ĝin atingi. Tiam mi subite memoris ke en apuda salono estas prelego pri kibernetiko. Mi kure ĝisis.

1 comentari:

becxjo ha dit...

Terure amuza, horora kaj ridinda!