dissabte, 25 de novembre de 2017

Libro-novaĵo: 101 maldec(et)aj ŝercoj

Foto de Associació Catalana d'Esperanto - Kataluna Esperanto-Asocio.

Kompilis kaj tradukis Pedro M. Martín Burutxaga, 1-a eldono 2017. 
40 paĝoj, 4 eŭroj. 
Memeldonita de la aŭtoro kaj presita en Katalunio. Mendeblas rekte de la aŭtoro pmarbu@hotmail.com

Ne ŝajnigu, ke la enhavo ne interesas vin. 
Certe vi jam konas plurajn, sed ĉiujn 101?
Jen bona okazo por pliriĉigi vian stokon,
montri al amikoj kaj familianoj, ke esperanto
kapablas ĉion esprimi
kaj kontribui al la riĉeco de nia lingvo.
Finfine ŝercoj, eĉ maldecaj,
ja estas parto de popola kulturo.

Jen ekzemplo de kion vi povas trovi ene:
Du amikoj promenas en herbejo:
- Precize ĉi tie mi seksumis por la unua fojo.
Kaj tie, 50 metrojn for, staris ŝiaj gepatroj,
kiuj nin rigardis.
-Ĉu vere!? Kaj kion ili diris? 
- Beeeee!

Cap comentari: