diumenge, 17 de juny de 2007

Libera vortkonektado

Pitoreska kapitano nodis dise malamikon konkeritan antaŭ taŭro romantika kaŭzante tertremon mondskale. Leviĝis ĝis islamio ioma marondego gonokoka kapabla blate terurigi giganton. Oni nihilisme metis tizanon onobrikan, kanajle lekata, tabernakle kleraĉa, ĉagrene grenoza, zamenhofe ofenda, damne neniiga. Gapis pise, senzorge geamantoj, ojstre trempataj, tajde dekadencaj, ajne nebulitaj. Tajloro ronĝante teoriumis mise sen enmikso, sola, lama, manka, kaŭzante teologian anatemon monavidan dank' al aliĝo ĝoja, jaĥte tenta, talismane nepra. Prakapitano notis istempe pekon konkan kantatan anase, senhonte.