dimarts, 12 de setembre de 2006

Forpasis William

Forpasis William Auld. Por multaj esperantistoj William estis en plej alta pinto de la esperanta literaturo. Estante modelo sekvinda kaj atentinda de pluraj postaj verkistoj li eĉ estis proponita kiel kandidato por la nobelpremio en 1999. Iom resume mi transkribas ĉi tie parton de la verkaro de ĉi altestimata homo.
Estu mia hodiaŭa blogo omaĝo al unu el la plej elstaraj majstroj kies fekunda talento donis al esperanto altan rangon.

AULD, William. 1924. Skoto; vicestro de liceo. Eklernis Esperanton en 1937, sed aktiviĝis nur en 1947. Redaktoro de "Esperanto en Skotlando" (1949-55), de "Esperanto" de UEA (1955-58, 1961-62), de "Monda Kulturo" (1962-63), de "Norda Prismo" (1968-1972), de "La brita esperantisto" (1973 ĝis hodiaŭ), de "Fonto" (1980 ĝis hodiaŭ). Vicprezidanto de UEA (1977-80). Prezidanto de la Akademio (1979-1983).

Verkoj:Poemaroj:
Spiro de l' pasio (1952)La infana raso (1956) Unufingraj melodioj (1960)Humoroj (1969)Rimleteroj (kun Marjorie Boulton, 1976)El unu verda vivo (1978)En barko senpilota (1987)Unu el ni (1992)Antologioj:
Angla antologio 1000-1800 (poezia redaktoro, 1957)Esperanta antologio (1958/1984)25 jaroj (poezia redaktoro, 1977)Skota antologio (kunredaktoro, 1978)Sub signo de socia muzo (1987)Nova Esperanta Krestomatio (1991)Plena poemaro: Miĥalski (red. 1994)Tempo fuĝas (1996)

Tradukaĵoj
el la angla:
La balenodento, de Jack London (1952)Epifanio, de Shakespeare (1977)La urbo de terura nokto, de James Thomson (1977)Don Johano, Kanto 1, de Byron (1979)La robaioj de Omar Kajam, de Edward Fitzgerald (1980)La sonetoj, de Shakespeare (1981)Fenikso tro ofta, de Christopher Fry (1984)Montara vilaĝo, de Chun-chan Je (1984)La graveco de la Fideliĝo, de Oscar Wilde (1987)La komedio de eraroj, de Shakespeare (kun Asen M. Simeonov, 1987)Omaĝoj. Poemtradukoj (1987)Gazaloj de Hafez (1988)Spartako, de Leslie Mitchell (1993)La stratoj de Aŝkelono, de Harry Harrison (1994)Teri-strato, de Douglas Dunn (1995)La kunularo de l' ringo, de J.R.R. Tolkien (1995)La du turegoj, de J.R.R. Tolkien (1995)La reveno de la reĝo, de J. R. R. Tolkien (1997)La ĉashundo de baskerviloj, de Arthur Conan Doyle (1998)La Hobito, au tien kaj reen, de J. R. R. Tolkien (kun Chris Gledhill, 2000)

el la skota:
Kantoj, poemoj kaj satiroj, de Robert Burns (kun Reto Rossetti, 1977)

el la sveda:
Aniaro, de Harry Martinson (kun Bertil Nilsson, 1979)

Kantaroj:
Floroj sen kompar' (kun Margaret Hill, 1973)Kantanta mia bird' (kun Margaret Hill, 1973)Dum la noktoj (kun Margaret kaj David Hill, 1976)

Lernolibroj:
Esperanto: A New Approach (1965)Paŝoj al plena posedo (1968)A first course in Esperanto (1972)Traduku! (1993)

Bibliografio:
Bibliografio de tradukoj el la angla lingvo (1996, kun E. Grimley Evans)Esearoj: Facetoj de Esperanto (1976)Pri lingvo kaj aliaj artoj (1978)Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto (1979)Vereco, distro, stilo (1981)Kulturo kaj internacia lingvo (1986)La fenomeno Esperanto (1988)La skota lingvo, hodiaŭ kaj hieraŭ (1988)