dilluns, 16 de juliol de 2007

Mahatmo


"Amb cada veritable amistat estem posant fermament els fonaments en els quals se sustenta la pau del món. Amb cada acte i amb cada moment que respirem estem edificant el regne de la no-violència.Aquesta és la vertadera llar de l'esperit del ésser humà". (Mahatma Gandhi)

"Per ĉiu nova amikiĝo ni kreas firme la fundamentojn sur kiuj baziĝos la mondpaco. Je ĉiu ago kaj je ĉiu momento kiun ni spiras, ni konstruas la regnon de la ne-perforto. Tiu ĉi estas la vera hejmo de la homa spirito". (mahatmo Gandhi)

Cap comentari: