dimecres, 20 de juny de 2007

Popoldiraĵoj (nur por kaĉalunoj)

"tio kion mi dikas iras al miso"
"pli valoras kuraci sin en saluto"
"tiu kiu ne kaŭras, volas"
"ju pli ni suremos, des pli ni riverremos"
" Oni kabeas du, kabeas tri"
"kiu ne tenas feinon la katon pen-tenas"
"salut' kaj for la kan-mut'"

diumenge, 17 de juny de 2007

Libera vortkonektado

Pitoreska kapitano nodis dise malamikon konkeritan antaŭ taŭro romantika kaŭzante tertremon mondskale. Leviĝis ĝis islamio ioma marondego gonokoka kapabla blate terurigi giganton. Oni nihilisme metis tizanon onobrikan, kanajle lekata, tabernakle kleraĉa, ĉagrene grenoza, zamenhofe ofenda, damne neniiga. Gapis pise, senzorge geamantoj, ojstre trempataj, tajde dekadencaj, ajne nebulitaj. Tajloro ronĝante teoriumis mise sen enmikso, sola, lama, manka, kaŭzante teologian anatemon monavidan dank' al aliĝo ĝoja, jaĥte tenta, talismane nepra. Prakapitano notis istempe pekon konkan kantatan anase, senhonte.

dimarts, 12 de juny de 2007

UK en Barcelono 1909


La 5-a Universala Kongreso okazis en Barcelono, Katalunio, Iberio en 1909 sub la nomo la V-a Tutmonda Kongreso de Esperanto. 1287 partoprenantoj el 32 landoj ĉeestis kaj Frederic Pujulà i Vallès estis la Prezidanto. Rimarkinde, Reĝo Alfonso XIII de Hispanio ĉeestis kaj montris sian subtenon de la lingvo. Tie la reĝo renkontis D-ro Zamenhof kaj donis al li la titolon de Comendador de la Orden de Isabel la Católica (Komandanto de la Ordeno de "Izabel la Katolika") kaj post tio la registaro oficiale permesis ke oni instrui Esperanton en la oficialaj lernejoj, komencanta kun la Centrala Universitato de Madrido. Krome, la kongreso ankaŭ havis iom da naciista sento kune kun la partopreno de pluraj anarkiistaj, komunistaj kaj respublikaj Esperantistoj. Nelonge antaŭe, lokaj maldekstremaj Esperantistoj implikiĝis en 'La Tragika Semajno', serio de kvereloj kun la armeo. Ties partoprenado en tiu konflikto estis reprezentata en la kataluna filmo la ciutat cremada (1976).

Dum la kongreso estis prezentita la teatraĵo Mistero de doloro de Adria GUAL, reĝisoris la tradukinto Frederic Pujulà i Vallès, tiam direktoro de la Teatro Romea, prezentis profesiaj geaktoroj.

(teksto kopiita kaj iom korektita el Vikipedio)dimecres, 6 de juny de 2007

Am-pli-fiki...Sola :P

Mi pagis kotizon al la IJK
Kaj mono eĉ restis por la vojaĝ'
Do trajne, Aŭtobuse kaj ŝipe mi veturis
Alvenis kongreseje kun mia pakaĵ'
En la kongreso mi ekkonis belan inon
Ni bambis, brakumis kaj aperis amorem'
Do ni rapidis ŝiaĉambren kun senpagaj kondomoj
Sed ni ne povis eki, ĉar ekis problem':
Mi estis mola, mola, mola
Mola, mola, mola

Do kune ni klopodis pri veko de peniso
Kuŝe, tuŝe, buŝe, sed fuŝe sen efik'
Dum ses horoj en ŝvito kaj lito ni penis tie
Sed ĉio estis vana, kaj restis ni sen fik'
Mi restis mola, mola, mola
Mola, mola, mola

En la mateno ŝi diris ke -
Tute ne gravas
Sed ŝi foriris por ĝuo de kongres'
Kaj tuj post ŝia foriro ekestis kacvekiĝo
Ekcitiĝo, sekspretiĝo, malmoliĝo, jes, jes!
Mi estis malmola, malmola, malmola...
Sed mi estis sola, sola sola
Jes mi estis malmola, malmola, malmola
Sed: sola, sola, sola

(kopiita el http://www.youtube.com/watch?v=vrS6_S4UMzE)

Am-uziĝu ĉe Pirineoj

La Valo de Àger, estas virga loko, for de la urbaj zonoj, ideala por la praktiko de multaj aventuraj sportoj kaj agadoj en natura medio: http://ptero.valldager.com/esperanto/index.html

divendres, 1 de juny de 2007

Memorigo pri SPR

Kataluna Esperanto-Junularo kaj Valencia Esperanto-Junularo kune kun Varsovia Vento organizas ĉi-somere internacian tendumadon sen strikta programo. Unuflanke ni invitas ĉiujn esperantistojn ĝui internacian etoson, tendumi, festi, ripozi, plonĝi en la riveron, plaĝumi, ekskursi tra belaj pejzaĝoj, ktp. Aliflanke estas invititaj regionaj kulturaj grupoj. Tiel, en festa etoso, ni interŝanĝos spertojn kaj kulturojn. Estas antaŭplanitaj atelieroj pri valencia kulturo, kurso pri kataluna lingvo kaj intensiva esperantokurso por ne-esperantistoj. Ĉiukaze ni kune memzorgos la programon, la manĝojn kaj ĉion ajn. Por pliaj informoj klaku ĉi tie.

Nur impuls'

Fou un impuls,....................... Estis nur impuls'
un invent de l'ànima.............. invento de l'animo
que desvetllà un son,............. vekis min el sonĝ'
la fi d'una incertesa,............... la fin' de l'necerteco
potser el crit d'un infant,....... eble krio de infan'
la fi d'un desert,...................... la fin' de dezert'
d'un miratge silent,................ de silenta miraĝ'
l'instant plaent,....................... plezur' de moment'
unes lletres en el blanc,......... literoj sur la blank'
un veu des del no-lloc,........... iu voĉ' el ne-lok'

Hi anaren les paraules........... Tien iris la vortoj
cercant un bell ressò,............. al serĉ' de bela eĥ'
una veu en la distància,......... voĉo en la distanco
un esperit en la dolçor,.......... spirito en la dolĉec'
un viatge en el no-temps,..... vojaĝo en la ne-temp'
la paraula en sa veu,.............. la vorto es ŝia voĉ'
la mirada en sons ulls,........... la rigardo en ŝia okul'
llavis propers en un cor intens,............ lipoj apud en intensa kor'
vent suau en nit plaent,......................... milda vento en plaĉa nokt'

Fou un impuls...o foren dos....................Nur impulso...aŭ eble du.