dilluns, 17 d’agost de 2009

Gastigantoj en Ipernitio


Laŭdire ĉ. 2.000 esperantistoj ĉeestas diversgrade en la retejo de Ipernity. Tio estas rimarkinda nombro kaj faciligas la kreadon de specifaj grupoj en ĝia interno. Unu el la lastaj aperintaj estas Ipernitaj Gastigantoj
Sub tiu nomo disvolviĝas la projekto kolekti homojn kaj servojn kiuj helpos al vojaĝemuloj kaj gastigemaj homoj. Kvankam la ideo estas proksima al tiu de Pasporta Servo, la ipernita platformo donas apartajn eblecojn al siaj grupanoj.
Interesiĝantoj bv. viziti la grupon ĉi tie,