dimarts, 31 de juliol de 2007

Bervalaĵoj

Rekrutoj staras nudaj antaŭ la ekzamenantaro. Militista kuracisto demandas junan bervalanon:
— Kion signifas tiu ANTO tatuita sur via vira organo?
— Mi estas fervora esperantisto, sinjoro kapitano, kaj en certaj gloraj momentoj miaj amikinoj povas tie legi la vorton ESPERANTO.
Post horo la kuracisto denove vidas fortikan bervalanon kun generilo ornamita per ENTO.
— Ha, ha, ankaŭ ĉe vi oni povas iafoje legi ESPERANTO, ĉu ne?
— Ne, sinjoro kapitano, — fiere diras la rekruto. — Ĉe mi estas legebla EN LA MONDON VENIS NOVA SENTO!

Tiu ĉi kaj aliaj spritaĵoj troveblas en: www.esperanto.mv.ru/Kruko/kruko5.html

diumenge, 22 de juliol de 2007

La hispana cenzuro

Ĉu en Hispanio daŭre ekzistas cenzuro? Tio evidentiĝis en la lastaj tagoj kiam la fiskalo de la ŝtato ordonis la haltigon de la eldonado kaj distribuado de la lasta numero de la humura gazeto El Jueves. Akurata klarigo pri la tuta afero donas al ni nia kunbloganto Manuel Pankorbo: http://bitakoro.blogdns.org/hispanuje/cenzuro-en-la-21a-jarcento/ .

Artefaritaj Homoj

Frederic Pujulà i Vallès estas la verkinto de la romano Homes Artificials (Artefaritaj Homoj). Tiu verko estas konsiderita kiel la unua scienfikcia romano originale skribita en la kataluna lingvo. Jen mi notas la vivresumon de la aŭtoro:
Frederic Pujulà i Vallès naskiĝis en Palamós en 1877 . Rakontisto, dramverkisto, ĵurnalisto kaj esperantisto, li studis juron kaj vojaĝadis eŭropon. Politike li anis en Unió Catalanista (Katalunista Unuiĝo), li kunlaboris en la gazeto Joventut, publikaĵo reprezentiva de la dua etapo de l'Modernismo. Li soldatis ĉe la franca armeo dum la unua mondmilito.
Skize pri Homes Artificials: La D-ro Pericart eksperimentas cele al atingo de nova civilizo, elsociigita kaj perfekta, sen moralaj reguloj. Tiel li kreas serion de androidoj sen prakondiĉigoj, superhomoj destinitaj renversi ĉiujn nuntempajn valorojn, forigante eĉ la homojn mem...
En Vikipedio vi povos elĉerpi pli da informoj pri la verko kaj la verkinto.

divendres, 20 de juliol de 2007

Pri nearabaj numeroj


Okcidentaj esperantistoj estas jam delonge alkutimitaj al la romdevena numerado sed eble ne tiel okazas ĉe azianoj, afrikanoj, ktp. Jen hodiaŭ mi donos iom da helpo por tiuj kiuj deziras traduki tiujn ne universalajn signojn:

dilluns, 16 de juliol de 2007

Nova filmo

La produktintoj de la filmo Gerda malaperis jam pretigis novan filmverkon: La patro, verŝajne prezentota oficiale dum la Universala kongreso en Yokohamo.
Nova paŝo do, por maplpliigi la grandan truon en la esperanta filmografio, kiu ĝis nun estis apenaŭ simbole reprezentata per manpleno da kaj per bonvolaj amatoraj subtekstigoj.
Esperinde la nova filmo liberiĝis de la limiga pedagogia celo de Gerda kaj pli alproksimiĝos al la ordinaraj kinproduktoj neesperantaj.
Jam eblas ĝin iom gustumi vizitante la koncernan retejon: http://www.imagu.com.br/

Mahatmo


"Amb cada veritable amistat estem posant fermament els fonaments en els quals se sustenta la pau del món. Amb cada acte i amb cada moment que respirem estem edificant el regne de la no-violència.Aquesta és la vertadera llar de l'esperit del ésser humà". (Mahatma Gandhi)

"Per ĉiu nova amikiĝo ni kreas firme la fundamentojn sur kiuj baziĝos la mondpaco. Je ĉiu ago kaj je ĉiu momento kiun ni spiras, ni konstruas la regnon de la ne-perforto. Tiu ĉi estas la vera hejmo de la homa spirito". (mahatmo Gandhi)

dimecres, 4 de juliol de 2007

Amo en kular'

Amparis du gekuloj,
kroma in' venis kaj in-okulis al kulet',
pro disputa ino ili mal-par-atis,
la mal-paritoj falis puten.
Bonŝance aperis kara kulo,
kiu pensis pri la puta stato,
la kapulo proponis:
"mi ametos la mir-krom-inon!"
la solvo estis verefika,
de tiam gajfolas eĉ lame kuloj,
tiel ke agas senca par-ar', dank' al tiu
kiu pensis igi ĉion malputa.
Jen fino plej dis-kar-ada,
kvazaŭ amputado in-utila.

(publikigita premiere en Kataluno, bulteno de Kej)

Vireki

Ek! Ek!
Ekumu min tuj!
Mi 'stas lua virinjo,
Ĝoja lud' de l'hom',
Alvenas tra vi lakt',
Vivofluo kreativa,
Nek miru nek dubu,
Vi jam iĝis viro plena.

(publikigita premiere en Kataluno, bulteno de KEJ)

dilluns, 2 de juliol de 2007

interesa retejo

Hodiaŭ mi ricevis de amiko la rekomendon viziti la gazetotekon Lanti (prizorgata de Jesuo de las Heras), retejo kiu kolektas historiajn revuojn kaj bultenojn. Inter ili La Suno Hispana, kiu raportis pri la esperanta movado jam en la komenco de la pasinta jarcento. Vidu ĉi tie ekzempleron kiu informas pri la dua Universala Kongreso.