dilluns, 17 d’agost de 2009

Gastigantoj en Ipernitio


Laŭdire ĉ. 2.000 esperantistoj ĉeestas diversgrade en la retejo de Ipernity. Tio estas rimarkinda nombro kaj faciligas la kreadon de specifaj grupoj en ĝia interno. Unu el la lastaj aperintaj estas Ipernitaj Gastigantoj
Sub tiu nomo disvolviĝas la projekto kolekti homojn kaj servojn kiuj helpos al vojaĝemuloj kaj gastigemaj homoj. Kvankam la ideo estas proksima al tiu de Pasporta Servo, la ipernita platformo donas apartajn eblecojn al siaj grupanoj.
Interesiĝantoj bv. viziti la grupon ĉi tie,

divendres, 5 de juny de 2009

Plena Misilustrita Vortaro Desperanto

D-ro Atendanto
VORTARO
(retligiloj nur estas aktivaj en la originala PMVD)

Aliĉilo: Folieto fabrikita el liĉiŝelo kiu permesas la partoprenon en ĉinaj kongresoj (liĉi estas mallongigo de li ĉinan). Antikve oni uzis ankaŭ alfumilon, ĉefe en la epoko de Fuman Ĉu. Klaku ĉi tie por vidi la konsiston de la aliĉilo. Personajn datumojn oni skribas en tiu parto nomita arilo.

Buljon'-sur-Mars'
: Plado tipa de la gastronomio de Marso, la loko kie okazis la unuaj renkontiĝoj de homoj parolantaj desperanton. La plado estis tiel bongusta ke la desperantistoj decidis bapti per tiu nomo la vilaĝon en kiu okazis la unua Kosma Kongreso Desperanto. Jen ĉi tie kongresano el Marso gustumante la buljonon kaj jen foto de s-ro Attacks, tiama prezidanto de la LKK.

Desperanta Ĉevito
: Inventita lando kies loĝantoj estas verdaj kiel Peter Pan. La landnomo ŝuldiĝas al la historia raŭmana heroo kiu ĝin fondis: Vito Giorgius de Silferes. Ĉevitanoj havas propran senaton, konsulaton, vickonsulaton, insulaton kaj salaton. Por iĝi civitano egalrajta al ĉevitanoj sufiĉas paroli la raŭmanan lingvon kaj plenigi enketilon. Legendo asertas ke Desperanta Ĉevito troviĝas en iu mistera supera ekzisto-nivelo, foje komparata al tiu de Ŝangri-Lao. Jen ĉi tie video pri unu el la sesioj de la ĉevita senato diskutanta pri la rajtoj de la infanoj.

Dido: En la jaro mo co mo post kristo kaj schleyer, grupo de reformemuloj grupigita ĉirkaŭ la generalo B. Front, dise dentis de la desperanto-movado kaj kreis Didon, lingvo kun propraj karakterizoj. Ekzemple, anstataŭ diri paĉjo kaj paĉjino, oni didediras papo kaj mapo; ankaŭ oni forigis ĉapeletojn ĉar nur d-ro Atendanto estis senhara kaj ilin bezonis (vidu ĉe la artikolfoto); Dido ne havas akuzativon kaj ankaŭ ne advokativon, juĝistivon kaj sekretaritivon.

Famaj desperantistoj
: Sam Enof (unue konata kiel d-ro Aten Danto, naskinto de la lingvo, homiakorano kaj malamikete de la nacjes), Will iam Old (nobelpremiuta poeto kaj poego), Ĉasimiron Bein (inventinto de la verbo ĉabei), Julio Baghy (filo de Junio Baghy kaj patro de Aŭgusto Baghy, praakademianisto), Entono Gravoski (graveska poeto), Emilo B. Irak (Eskribisto, Epsikologo kaj Erektoro de la Ekademio de la linkvo), Etmond' Privata (etmondano, li pretendis desperantumi private sed ne sukcesis), Kunlaman' Kalozaj (ĥirurgisto kiu ŝanĝiĝis al poeto, tradukisto kaj eldonisto pro siaj mankaloj).

Frika Venko
: Parto de la desperanta komunumo kredas ke iam la tuta homaro estos frika. Tiu ĉi fino superkalifraĝilistikoespialidoza estas konata kiel la frika venko. Tiu ideo havas mitologian originon. Dio, en la 19a jarcento, vidante la kaosan etoson de Bjalistoko, decidis organizi laborkunvenon kun d-ro Atendanto. Fine de la kunveno Dio nomumis lin multlingvan poliglotmesion kaj transdonis al li du argilplatojn kun 16 ordonoj, pliposte konataj kiel la 16 Reguloj Desperantaj. Jen video de frikavenkistoj en Dua Vivo (Second Life) ĝuanta artan vesperon.

Gerda Malaperis
: Ankaŭ konata kiel Verda Malaperiŝ, estas la nomo de la unua desperantistino malaperinta ene de la desperanta movado. Tiu misokazaĵo inspiris didaktikan kaj malrapidan filmon kiu sekvis la spurojn de la krimo. Sed ŝi ne estis la nura kazo, okulumante sur la nuna desperanto-movado, oni facile rimarkas ke la nombro de inoj estas suspektinde malalta. Povus temi pri trafiko de verdulinoj. Oni kredas pri reto de enfiltritaj fiuloj kiuj kidnapas kaj devigas iŝin instrui desperanton senpage en landoj kiaj Ĉevitistan, Klingonio kaj Burkina Ido. Jen foto de Verda Malaperiŝ farita iom antaŭ ŝia malapero.

Ho, mia kor': poemo verkita de d-ro Atendanto kiun li donacis al fondaĵo dediĉita al esplorado pri kormuskolaj malsanoj. Onidire li inspiriĝis dum stetoskopa auskultado al homoj suferintaj infarktojn. Poste li kabeis pri ĥirurgio kaj fariĝis okulisto sed morto atingis lin antaŭ ol li povis ekverki Ho, mia okul' (ne gvatu maltrankvile...).

ITF: Sigloj de Internacia Tele Flavido. Temas pri la projekto eniri la mondan libron de rekordoj (record guiness book) plenigante per mono la ŝparujon plej grandan de Brazilo. Post kelka tempo, la teleflavido kaj mem Flava Rivalo, la iniciatinto, malaperis en la triangulo de la Bermudoj. Klaku ĉi tie por vidi la eksan centralon (ŝparujon) kaj ĉi tie por vidi aktoritan dokumentarion pri la iniciato.

Kara miko
: Lingva formulo por saluti homojn kies nomon oni ne konas aŭ oni forgesis. Ĝi venas el mallongigo de kara, mi konas vin de iu desperanto-aranĝo sed nun ne venas al mia kapo kiun.

Kokodrili
: Drili kokojn en desperantaj rekokotiĝoj. Drili kokojn en internacia rekokotiĝo estas malĝentilaĵo al la homoj kiuj ne scipovas drili. Ankaŭ estas konsiderataj malĝentilaĵoj kacmani kaj aligatorini (tamen neniu scipovas aligatorini). Fidrilantoj organiziĝis kaj nuntempe ili posedas propran radio-elsendejon Radio Driland, omaĝe al la kantaŭtoro Bob Drylan. Noto: "drili" estas la arkaika formo de "trili" do, kokodrili estas aŭdigi kokotrilojn (kio cetere ne facilas).

Komensanto, eterna: Persono kiu pardonpetas ĉar li/ŝi malmulte aŭ malbone desperas. Nuntempe scienculoj diskutas ĉu eternaj komensantoj estas etno aŭ ĉu nur lingva minoritato. Ilia devizo estas kilvi fartas? Ĉar ili ĉiam havas la saman ideon oni nomas ilin samideanojn, kio plifortigas la etnan tezon, laŭ kiu ili parencus al la samoanoj, kiuj ankaŭ estas bonaj kaj bonfartaj homoj. Vidu ĉi tie familian foton de samideano ĉirkaŭita de samoanoj.

KTP: Mallongigo de KanTi en Pluv'. KTP estas muzikensemblo kiu muzikas kaj kantas tradiciajn, popolajn, historiajn, desperantajn, dancigajn, tutmondajn kantojn. Ili kantas en la originalaj lingvoj (almenaŭ ili tion asertas sed neniu scias ĉar ili ruze elektas strangajn lingvojn) kaj en desperanto. Ili eldonis almenau du diskojn: Soller de la klara temp' (pri siaj ferioj en Sòller, Majorko) kaj Plaĝas al mi (pri siaj ferioj en Sòller, Majorko).

Pasporta Cervo
: Ruza elpensaĵo de la desperantistoj por ŝpari la monon dediĉita al hoteloj. Pri ĝi respondecas TDEJO (Tutcerva Desperanto-Juhularo). Homoj povas aĉeti al ili cervon en kiu estas skribita la nomo de multaj cervo-gastigantoj. Por gasti ĉe ili senpage, sufiĉas kunporti kaj montri la aĉetitan cervon. Se oni ne havas monon por aĉeto tiam oni enskribiĝu kiel cervo-gastiganto kaj rezervu en la propra domo dormlokon por la gastoj (desperantisto+cervo). Dum la interŝanĝo estas malpermesate krokodili, anakondi kaj kajmani (jam okazis ke anakondo manĝis la cervon kaj TDEJO ne redonis novan (tio ŝajne estas en la kontrakto per malgrandaj literoj, ĉe la fino, t.e., ĉe la vosto de la cervo).

Pornoza Gvidlibro, la
: Unu el la plej famaj kaj konataj libroj de la desperanta litenlaturo. Ĝi estis verkita de du elstaraj homoj erektus: Kunlamanoj Kalozaj kaj Gastojn Vaginajn. La unua projekto de Kalozaj estis skribi La kamasutro de l'Pornaso-n sed la prudenta Vaginajn konvinkis lin pri disdivido kaj aparta eldonado. La libro de Kalozaj finfine ricevis la titolon Sekretariinaj Sonetoj kaj estis subskribita per la pseŭdonomo Petis Penetris. Foto de la P. Gvidlibro ĉi tie. Kaj jen video en kiu Montse Costa, sekretariino, interpretas la sonetojn de Penetris dum intervjuo en loka televido.

Sal!: Malsukera mallongigo de la pli longa salato uzata kiel saluto far la desperantistoj. En la komenco de la desperanta historio oni uzis la formon saluton! sed, ĉar pli kaj pli da vegetaranoj aliĝis al la movado, finfine oni transiris al salaton! pli konforma al la fundamento kaj al la fundatomato. Sola problemo pri la nova formo estiĝas en restoracioj, kiam kliento diras salaton! al la kelnero kaj la kelnero ĝentile reciprokas la saluton kaj ne portas la menditan pladon.

Sam Enof: Kun kompleta nomo, Ludoito Lacaro Samuel Enofero, li naskiĝis en Via Listoko, nuntempe strato Pola. Oni konsideras lin la unua desperanto-parolanto post Dio (la ĉioscia). Li estis samtempulo kun la bato Ŝlejer, kreinto de Bolapug' , artefritita lingvo kiu atingis ioman sukĉeson. Sam verkis la faman Fundamenta Desperanto-n sur kiu baziĝas la lingvo (ĉar li multe atendis por sukcesi en la publikigo, li decidis subskribi ĝin per la pseŭdonomo D-ro Aten Danto).

Tohuvabohuo: Neologismo kiun d-ro Atendanto provis enkonduki en desperanton sensukcese. Ĝi venas el la genezohebrea kaj signifas, pli malpli: B.Front, ŝtipkapulo, azeno bugru vin! La Fakademio Desperanto malaprobis la disvastigon de la vorto pro du motivoj: unue ĉar ĝi ne estis sufiĉe internacia kaj due, ĉar ĝi fariĝis arkaismo post la morto de B.Front.

dilluns, 9 de març de 2009

La rekta metodo 2

<a href="http://www.grapheine.com">Grapheine : Agence communication Paris communication agency French illustrator création d'affiche</a><noembed> </object> <div style='clear: both;'></div> </div> <div class='post-footer'> <div class='post-footer-line post-footer-line-1'> <span class='post-author vcard'> </span> <span class='post-timestamp'> a <meta content='http://labekbotelo.blogspot.com/2009/03/la-rekta-metodo-2.html' itemprop='url'/> <a class='timestamp-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/03/la-rekta-metodo-2.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePublished' title='2009-03-09T17:34:00+01:00'>de març 09, 2009</abbr></a> </span> <span class='post-comment-link'> <a class='comment-link' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=33529441&postID=1220909321069896814&isPopup=true' onclick='javascript:window.open(this.href, "bloggerPopup", "toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=640,height=500"); return false;'> Cap comentari: </a> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-control blog-admin pid-497705215'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=33529441&postID=1220909321069896814&from=pencil' title='Modificar el missatge'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> <a class='goog-inline-block share-button sb-email' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=33529441&postID=1220909321069896814&target=email' target='_blank' title='Envia per correu electrònic'><span class='share-button-link-text'>Envia per correu electrònic</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=33529441&postID=1220909321069896814&target=blog' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=270,width=475"); return false;' target='_blank' title='BlogThis!'><span class='share-button-link-text'>BlogThis!</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=33529441&postID=1220909321069896814&target=twitter' target='_blank' title='Comparteix a Twitter'><span class='share-button-link-text'>Comparteix a Twitter</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=33529441&postID=1220909321069896814&target=facebook' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=430,width=640"); return false;' target='_blank' title='Comparteix a Facebook'><span class='share-button-link-text'>Comparteix a Facebook</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' href='https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=33529441&postID=1220909321069896814&target=pinterest' target='_blank' title='Comparteix a Pinterest'><span class='share-button-link-text'>Comparteix a Pinterest</span></a> </div> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-2'> <span class='post-labels'> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-3'> <span class='post-location'> </span> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/search?updated-max=2013-12-20T17:58:00%2B01:00&amp;max-results=100&amp;reverse-paginate=true' id='Blog1_blog-pager-newer-link' title='Missatges més recents'>Missatges més recents</a> </span> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/search?updated-max=2009-03-09T17:34:00%2B01:00' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Missatges més antics'>Missatges més antics</a> </span> <a class='home-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/'>Inici</a> </div> <div class='clear'></div> <div class='blog-feeds'> <div class='feed-links'> Subscriure's a: <a class='feed-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/feeds/posts/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Missatges (Atom)</a> </div> </div> </div><div class='widget PopularPosts' data-version='1' id='PopularPosts1'> <div class='widget-content popular-posts'> <ul> <li> <div class='item-content'> <div class='item-title'><a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/10/blog-post.html'>Pri la kataluna modernismo</a></div> <div class='item-snippet'> </div> </div> <div style='clear: both;'></div> </li> <li> <div class='item-content'> <div class='item-thumbnail'> <a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2021/02/la-sendependismo-superas-unuafoje-la-50.html' target='_blank'> <img alt='' border='0' src='https://1.bp.blogspot.com/-ITREut18aUM/YCoq3z-NeII/AAAAAAAAI6s/p19cg4OTYII5JITpAdqJoy7y_KCvjGucQCLcBGAsYHQ/w72-h72-p-k-no-nu/elektoj.png'/> </a> </div> <div class='item-title'><a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2021/02/la-sendependismo-superas-unuafoje-la-50.html'>La sendependismo superas unuafoje la 50% de voĉdonoj en Katalunio</a></div> <div class='item-snippet'>La sendependismo fortikigis la hegemonian tendencon de la lasta jardeko kaj ĝi atingis la trian sinsekvan absolutan majoritaton, ĉifoje pli ...</div> </div> <div style='clear: both;'></div> </li> <li> <div class='item-content'> <div class='item-thumbnail'> <a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/02/esploro-de-la-europa-komisiono-situas.html' target='_blank'> <img alt='' border='0' src='https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ya8ict-4DHrYDrp713DiCcbGeVcAzHi1fqrE7eVXIWLldvNOWWjq5VMPWZFHOpwpIaPKF-vE1UwWR8BLYKsxzEOOloHDzV0C1DXG-OhIvq3wo0Yt4NDIMLI31Mc4D1rCbssd-ont0jAy-dmPyIT61SkVt15gyPITRnZS-G6ISFrU5sAUil4-itNW-9Qg8w=w72-h72-p-k-no-nu'/> </a> </div> <div class='item-title'><a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/02/esploro-de-la-europa-komisiono-situas.html'>Esploro de la Eŭropa Komisiono situas Katalunion kiel la regionon plej tolerema al enmigrado</a></div> <div class='item-snippet'> (Anteil der Stimmen = Procento de voĉdonoj) La germana ĵurnalo Zeit ellaboris mapon surbaze de la datumoj de la lastaj eŭropaj elektoj...</div> </div> <div style='clear: both;'></div> </li> </ul> <div class='clear'></div> </div> </div></div> </div> </div> <div class='column-left-outer'> <div class='column-left-inner'> <aside> </aside> </div> </div> <div class='column-right-outer'> <div class='column-right-inner'> <aside> <div class='sidebar section' id='sidebar-right-1'><div class='widget Text' data-version='1' id='Text2'> <h2 class='title'>En català</h2> <div class='widget-content'> Has anat a parar a un blog escrit principalment en esperanto. Més abaix trobaràs enllaços per ampliar la informació sobre aquesta llengua. <br />Si vols fer una capbussada a la llengua, ara tens l'oportunitat mitjançant <a href="http://www.learn.esperanto.com/">http://www.learn.esperanto.com</a><br /><a blogger_onclick="&#39;return" class="quickedit" href="//www.blogger.com/rearrange?blogID=33529441&amp;widgetType=Text&amp;widgetId=Text3&amp;action=editWidget" target="configText3" title="Edita"> </a><br /><br /> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Stats' data-version='1' id='Stats1'> <h2>Total de visualitzacions de pàgina:</h2> <div class='widget-content'> <div id='Stats1_content' style='display: none;'> <script src='https://www.gstatic.com/charts/loader.js' type='text/javascript'></script> <span id='Stats1_sparklinespan' style='display:inline-block; width:75px; height:30px'></span> <span class='counter-wrapper text-counter-wrapper' id='Stats1_totalCount'> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div><div class='widget Text' data-version='1' id='Text4'> <h2 class='title'>Deveno de Katalunio (hispanlingve)</h2> <div class='widget-content'> Oni publikigis en Facebook didaktikan videoresumon pri la historio de Katalunio. Klaku <a href="https://www.facebook.com/rosa.decyan/videos/10212864450553520/">ĉi tie</a> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget BlogSearch' data-version='1' id='BlogSearch1'> <h2 class='title'>Cercar en aquest blog</h2> <div class='widget-content'> <div id='BlogSearch1_form'> <form action='https://labekbotelo.blogspot.com/search' class='gsc-search-box' target='_top'> <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'> <tbody> <tr> <td class='gsc-input'> <input autocomplete='off' class='gsc-input' name='q' size='10' title='search' type='text' value=''/> </td> <td class='gsc-search-button'> <input class='gsc-search-button' title='search' type='submit' value='Cerca'/> </td> </tr> </tbody> </table> </form> </div> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Text' data-version='1' id='Text1'> <h2 class='title'>Katalunaj amaskomunikiloj</h2> <div class='widget-content'> <a href="http://beteve.cat/" style="font-weight: normal;">Betevé</a> (Barcelona loka televido)<div style="font-weight: normal;"><a href="https://www.ccma.cat/tv3/directe/tv3/">TV3</a> (Kataluna ĝenerala informado)</div><div><a href="https://www.ccma.cat/tv3/directe/324/"><b>3</b>24 </a>(Specifa kanalo pri freŝaj novaĵoj)</div><div><a href="https://www.ara.cat/en/">Ara</a> (Papera kaj reta ĵurnalo, angla versio)</div><div><a href="https://english.vilaweb.cat/">Vilaweb</a> (Katalunia retĵurnalo, angla versio)</div><div><a href="https://www.elnacional.cat/en/">El Nacional </a>(Retĵurnalo, angla versio)</div><div><a href="https://www.larepublica.cat/">La República</a> (Katalunlingva retĵurnalo)</div><div><a href="https://www.ccma.cat/tv3/polonia/">Polònia</a> (tre popularaj TV3-humurskeĉoj pri enlanda politiko)</div> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget HTML' data-version='1' id='HTML2'> <h2 class='title'>Anglalingva BBC-prezento (1979) kun hisp. kaj kat. subtekstoj</h2> <div class='widget-content'> <iframe width="250" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/mt31tCJdsLE" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget HTML' data-version='1' id='HTML3'> <h2 class='title'>Catalonia (nuntempe)</h2> <div class='widget-content'> <iframe width="250" height="150" src="//www.youtube.com/embed/ApRzfCRZEIk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image10'> <h2>Socipolitikaj artikoloj</h2> <div class='widget-content'> <a href='http://www.collectiuemma.cat/'> <img alt='Socipolitikaj artikoloj' height='80' id='Image10_img' src='//4.bp.blogspot.com/-UnLGcJhWOCw/WPT7kRAU_BI/AAAAAAAACus/V_XA-wGLyg8wGO__a05OFZBd3YUK1nwLwCK4B/s302/Emma.png' width='251'/> </a> <br/> <span class='caption'>en diversaj lingvoj</span> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image1'> <h2>Benvinguda / Bonvenon</h2> <div class='widget-content'> <a href='http://blocs.mesvilaweb.cat/vicent/?p=268623'> <img alt='Benvinguda / Bonvenon' height='229' id='Image1_img' src='//3.bp.blogspot.com/--IIuJigJKfM/UVslwHP1q2I/AAAAAAAABiM/1pm96YOjhXM/s300/europaj%2Blingvoj.jpg' width='270'/> </a> <br/> <span class='caption'>Vizitu la mapgalerion</span> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget LinkList' data-version='1' id='LinkList3'> <h2>Homoj, partioj kaj organizoj</h2> <div class='widget-content'> <ul> <li><a href='http://www.lavanguardia.com/politica/20150726/54434042593/diccionario-entender-nuevo-mapa-politico-catalan-27s.html'>(2015) La politika mapo (es)</a></li> <li><a href='http://labekbotelo.blogspot.com.es/2013/02/kio-estas-la-anc-eo-kna.html'>(ANC) Assemblea Nacional Catalana (eo)</a></li> <li><a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutadans_-_Partit_de_la_Ciutadania'>(C's) Ciutadans (ca)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_en_Com%C3%BA'>(CeC) Catalunya en Comú (ca)</a></li> <li><a href='http://www.rojoynegro.info/cultura-libre/esperanto'>(CGT) Ĝenerala Konfederacio de la Laboro</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Convergencia_i_Uni%C3%B3'>(CiU) Convergència i Unió (eo)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_S%C3%AD_que_es_Pot'>(CSQP) Catalunya Sí que es Pot (ca)</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Popol-Unueca_Kandidataro'>(CUP) Candidatura d'Unitat Popular (eo)</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya'>(ERC) Esquerra Republicana de Catalunya (eo)</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya'>(ICV) Iniciativa per Catalunya - Verds (eo)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/Junts_per_Catalunya'>(JuntsxCat) Junts per Catalunya (ca)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/Junts_pel_S%C3%AD'>(JuntsxSí) Junts pel Sí (ca)</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Popola_Partio_%28Hispanio%29'>(PP) Partido Popular (eo)</a></li> <li><a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/PSC'>(PSC) Partit dels Socialistes de Catalunya (ca)</a></li> <li><a href='https://eo.wikipedia.org/wiki/Carles_Puigdemont_i_Casamaj%C3%B3'>Carles Puigdemont (Eo)</a></li> <li><a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/04/kio-estas-la-cdr-ojkomitatoj-por-la.html'>CDR (Komitatoj por la Defendo de la Respubliko)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/En_Com%C3%BA_Podem-Podem_en_Com%C3%BA'>En Comú Podem (ca)</a></li> <li><a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92mnium_Cultural'>Òmnium Cultural (ca)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Dem%C3%B2crata_Europeu_Catal%C3%A0'>PDeCAT (ca)</a></li> <li><a href='https://eo.wikipedia.org/wiki/Podemos'>Podem (eo)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Torra_i_Pla'>Quim Torra i Pla (kat. Prezidento 2018)</a></li> <li><a href='https://ca.wikipedia.org/wiki/Tsunami_Democr%C3%A0tic'>Tsunami Democràtic (ca)</a></li> <li><a href='https://eo.wikipedia.org/wiki/Vox_(politika_partio)'>Vox (Eo)</a></li> </ul> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image4'> <h2>Referendumo pri Sendependeco (enketo, marto 2017)</h2> <div class='widget-content'> <a href='http://www.vilaweb.cat/noticies/la-majoria-dels-catalans-partidaria-del-referendum-tant-si-es-acordat-com-si-no-segons-el-ceo/'> <img alt='Referendumo pri Sendependeco (enketo, marto 2017)' height='135' id='Image4_img' src='//1.bp.blogspot.com/-pcYJODZAAXM/WNz-QsFo36I/AAAAAAAACrs/2kJlwpSl95UYqy2xeBTFNYiH23PzGnSdgCK4B/s1600/Esploro.png' width='302'/> </a> <br/> <span class='caption'>Surklaku bildon por plia informiĝo (katalune). Lupeo => ctrl +</span> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image3'> <h2>Montserrat</h2> <div class='widget-content'> <a href='https://montserrato.wordpress.com/'> <img alt='Montserrat' height='302' id='Image3_img' src='//3.bp.blogspot.com/-HTtgC8LuFQs/WeeM-WlUPXI/AAAAAAAAC4U/TbzNF5_8M2MXUXhEYxeyXpgATH9BeMDDwCK4BGAYYCw/s302/Montserrat.png' width='201'/> </a> <br/> <span class='caption'>Blogo pri la montaro kaj monaĥejo</span> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Text' data-version='1' id='Text3'> <h2 class='title'>Manifestoj de elstaraj mondcivitanoj</h2> <div class='widget-content'> Desmon Tutu kaj 9 aliaj <a href="http://labekbotelo.blogspot.com.es/2014/11/chomsky-fo-kaj-camilleri-subskribas-la.html">mondkonataj civitanoj subskribis </a>manifeston por la rajto de la katalunoj voĉdoni pri sia politika estonteco. Legeblas en la angla ĉe <a href="http://www.letcatalansvote.org/" style="font-weight: normal;"><b>Let catalans vote</b></a>.<div>Aliflanke, pli ol 400 akademianoj kaj sciencistoj subskribas alian manifeston favora al la konsulto kaj al la sendependisma procezo, laŭ informas <a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4217861/20141103/400-academics-cientifics-signen-manifest-favor-consulta-proces-dindependencia.html"><b>Vilaweb</b></a>.</div> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Text' data-version='1' id='Text5'> <h2 class='title'>About Catalonia (english and others)</h2> <div class='widget-content'> <div><a href="https://twitter.com/hashtag/CDDR?src=hash">Twitter-#CDDR </a></div><b><a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4053878/20121108/cauen-murs-campanya-25-n-ningu-pot-prohibir.html">Falas la muroj</a></b> (en: <span ="" style="color:#000099;">english</span>,<span ="" style="color:#009900;"> française</span>, <span ="" style="color:red;">deuscht</span>, <span ="" style="color:#663333;">español</span>)<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wkFCXH4KANE#t=557">The catalan question: Europe and the right choose</a><br /><a href="https://player.vimeo.com/video/52904692">A trip to Barcelona</a> (impresoj de nordamerikano vizitinta la urbon dum la manifestacio 11/09/2012)<br /><a href="http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/WorkingPapers/2012/Arxius/WP%202012_03_ANG_Esperanto.pdf">Catalan esperantists - world pacifists</a><br /><a href="http://www.causes.com/causes/804834-say-no-to-the-spanish-government-attack-against-catalan-language">Defending the language</a> (thanks for your help)<br /><a href="http://www.guardian.co.uk/football/video/2012/nov/22/fc-barcelona-catalonia-independence-video?fb=optOut">F.C. Barcelona</a> (more than a club)<br /><a href="//www.youtube.com/watch?v=gexAM5EMHyY">Lluís Llach - L'Estaca</a> (The Stake, song recorded in 1985)<br /><div><a href="http://bcove.me/0e5hfurr">The political situation now</a> (december 2012)<br /><a href="//www.youtube.com/watch?v=hmMLp8whaHE">The spanish secret conflict</a><br /><a href="http://www.verkami.com/locale/ca/projects/4146-what-s-up-with-catalonia#question_answers-4146">What's up with Catalonia?</a> (help by crowdfunding)<br /><a href="http://www.wilson.cat/en/">Wilson Initiative</a> (argumentoj por sendependiĝo)<br /></div><div><a href="http://www.matthewtree.cat/index.php?&amp;idioma=eng">Matthew Tree</a> (writer/living in Catalonia)<br /><a href="http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/17/teresa-forcades-nun-on-mission">Teresa Forcades </a>(A nun on a mission)<br /><a href="http://www.policymic.com/articles/58617/5-new-countries-that-might-exist-by-2025">5 new countries in 2025?</a><br /><a href="http://labekbotelo.blogspot.com.es/2013/07/are-this-catalans-mad-catala-english.html">Are these catalans mad?</a> (travelling and asking cat-people)</div><div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dp5hsDgENLk">The reapers</a> (anthem of Catalonia) by Sound of the Thunder<br /><br /></div> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget LinkList' data-version='1' id='LinkList1'> <h2>Pri Katalunio</h2> <div class='widget-content'> <ul> <li><a href='http://www.collectiuemma.cat/article/1680/sen-novajoj-el-katalunio'>(sen) Novaĵoj el katalunio</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Administra_divido_de_Hispanio'>Administra divido de Hispanio</a></li> <li><a href='http://www.ipernity.com/doc/berga/5938966'>Arenys, la pionira urbo</a></li> <li><a href='http://veganarto.net/barcelono-igis-la-unua-vegan-amika-urbo-en-la-mondo/'>Barcelono, vegan-amika urbo</a></li> <li><a href='http://www.liberafolio.org/2017/10/11/bosniaj-esperantistoj-subtenas-la-katalunan-popolon/'>Bosniaj esperantistoj - subteno</a></li> <li><a href='http://esperanto-ondo.ru/Diverse/221katal.htm'>Disponi pri si mem (La Ondo, 2013)</a></li> <li><a href='http://www.collectiuemma.cat/editorial/1618/estonto-por-la-katalunoj-ekster-hispanio'>Estonto por la katalunoj</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Barcelona_FC'>Futbala Klubo Barcelono (Barça)</a></li> <li><a href='http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/400235/index.php'>Hispana kortumo kontrau la 2a kataluna statuto</a></li> <li><a href='http://esperanto.org/Ondo/H-alos.htm'>Intervjuo al Hèctor Alòs (Monato)</a></li> <li><a href='http://europacivitano.wordpress.com/2012/07/01/io-sin-movas-en-katalunio/'>Io (sendependiĝo) sin movas</a></li> <li><a href='http://sezonoj.ru/2013/03/katalunio/'>Kat. volas disponi pri si mem</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Katalunaj_landoj'>Katalunaj Landoj (Vikipedio)</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Katalunio'>Katalunio (Vikipedio)</a></li> <li><a href='http://esperanto-ondo.ru/Diverse/221katal.htm'>Katalunio volas disponi pri si mem</a></li> <li><a href='http://labekbotelo.blogspot.com.es/2011/05/kio-estas-catalanrevolution.html'>Kio estas #catalanrevolution</a></li> <li><a href='http://www.amara.org/ca/videos/ohRKUJh4lZF8/info/what-is-catalonia/'>Kio estas Katalunio? (lando por negocoj)</a></li> <li><a href='http://www.esperanto-ct.org/e/retalls/lingvoj/kataluna.htm'>La kataluna lingvo</a></li> <li><a href='http://www.nodo50.org/esperanto/artik102.htm'>La kolektivigoj de 1936-1939</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Estelado'>La sendependismaj flagoj</a></li> <li><a href='http://ca.wikipedia.org/wiki/Setge_de_Barcelona_%281713-1714%29'>La sieĝo de Barcelono (vikipedio, diverslingve)</a></li> <li><a href='http://sezonoj.ru/2012/03/210bruselo/'>La silento de Bruselo</a></li> <li><a href='http://eo.mondediplo.com/recherche.php3?recherche=katalunio'>Le Monde Diplomatique</a></li> <li><a href='https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/home.php?lang=en&on=inscripcio'>Lernu la katalunan (plurlingva retejo)</a></li> <li><a href='http://www.monato.net/2007/monato200712.pdf'>Monato (artikolo de X. Margais)</a></li> <li><a href='http://sezonoj.ru/2012/11/217bruselo/'>Nekredebla alvoko al armeo far eŭropa Vicprezidanto</a></li> <li><a href='https://nuntempe.wordpress.com/'>Nuntempe (blogo socipolitika)</a></li> <li><a href='https://twitter.com/nuntempe'>Nuntempe (Twitter)</a></li> <li><a href='http://europacivitano.wordpress.com/2012/09/28/referendumo-pri-sendependigo-de-katalunio/'>Referendumo pri sendependiĝo</a></li> <li><a href='http://www.enxarxa.com/esperanto/SEMPRUN%20Revolucio%20kaj%20kontraurevolucio.pdf'>Revolucio kaj kontraurevolucio (pdf)</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Asocio_de_Municipoj_pri_la_Sendependeco'>Sendependeco je municipoj</a></li> <li><a href='http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/229373'>Sendependisma manifestaciego de 2012</a></li> </ul> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image9'> <h2>Ni Tradukas</h2> <div class='widget-content'> <a href='http://nitradukas.wordpress.com'> <img alt='Ni Tradukas' height='192' id='Image9_img' src='//2.bp.blogspot.com/-kShID6t1Q1g/WNYrIut_pwI/AAAAAAAACrQ/V6QQb1XTcsU0HJM91jjzSkaa7P43CaXyACK4B/s1600/Ni%2Btradukas.jpg' width='256'/> </a> <br/> <span class='caption'>El diversaj lingvoj al Esperanto / De diverses llengües a l'esperanto</span> </div> <div class='clear'></div> </div><div class='widget LinkList' data-version='1' id='LinkList5'> <h2>Video-informació sobre la llengua</h2> <div class='widget-content'> <ul> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=wq2RBvPwKJ0">La Barcelona Esperanto-Kontaktejo</a></li> </ul> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget LinkList' data-version='1' id='LinkList4'> <h2>Esperanto en Katalunio</h2> <div class='widget-content'> <ul> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=ny5HyG9u5jc">5a UK en Barcelono, 1909</a></li> <li><a href='http://www.bibliotekomolera.org/'>Biblioteko Ramon Molera</a></li> <li><a href='http://esperanto.cat/sabadell/'>Centre d'Esperanto Sabadell</a></li> <li><a href='http://enesperantujo.blogspot.com.es/'>Esperantaj bitoj</a></li> <li><a href='http://www.e-bulteno.blogspot.com/'>Esperanto (blogo katalunlingva)</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=kH7Uqs0yH24">Esperanto en la Kat. landoj (videosintezo)</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Frederic_Pujul%C3%A0_i_Vall%C3%A8s'>Frederic Pujulà i Vallès</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Jaume_Grau_Casas'>Jaume Grau casas</a></li> <li><a href='https://www.youtube.com/channel/UCzxvjH5KxcefP1-RrqV8tSA'>Jutubkanalo de KEA</a></li> <li><a href='https://kataljunaeisto.wordpress.com/'>Katal(j)una Esperantisto</a></li> <li><a href='http://esperanto.cat/web/?lang=eo'>Kataluna Esperanto-Asocio</a></li> <li><a href='https://www.facebook.com/EsperantoCAT/'>KEA en Facebook</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/user/kistv">Kistv</a></li> <li><a href='http://eo.wikipedia.org/wiki/Listo_de_katalunaj_esperantistoj'>Listo de katalunaj esperantistoj</a></li> <li><a href='http://karulo.wordpress.com/'>Muzeo de Esperanto de Subirats</a></li> <li><a href='http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e2d'>Revuo "Kataluna Esperantisto" 1910-1936</a></li> <li><a href='http://tarragonaesperanto.wordpress.com/2014/09/21/la-festivalo-de-santa-tecla/'>Tarragona Esperanto</a></li> </ul> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget LinkList' data-version='1' id='LinkList2'> <h2>Bildoj kaj videoj</h2> <div class='widget-content'> <ul> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=WSXCBXPgMxo">Amaziĥoj en Katalunio (intervjuo)</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=egtKsYnJYF8">Belém, galegino en Barcelono (intervjuo)</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/v/LyJRHx2u_8I&amp;fs=1&amp;source=uds&amp;autoplay=1">Calçotada (tradicia cepmanĝado)</a></li> <li><a href='http://ikel.stel.net/'>Ikel (retejo)</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=CbC__eTogQ0">Indignitoj en Barcelono</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=g6_nmxgA3QQ&amp;feature=fvwp&amp;NR=1">Kanto el Okcitanio (Patric)</a></li> <li><a href='http://dotsub.com/view/567e5fdb-9050-48c8-8f72-127621fd5753'>La fekant' (kristnaska kanto)</a></li> <li><a href='http://dotsub.com/view/7816ad76-1721-4e07-b6fd-5e4b6427acaa'>La gallineta - Lluís Llach (kanto)</a></li> <li><a href='http://www.romaniaminor.net/mapes/peninsula.swf'>Lingva mapo de Iberio</a></li> <li><a href='http://www.flickr.com/photos/lluisdalmau/8016301723/'>Manifestacia afiŝo pri nova ŝtato</a></li> <li><a href='http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/73026/index.php'>Manifestacia afiŝo pri solidareco</a></li> <li><a href='http://www.ipernity.com/blog/berga/156316'>Margalida- Joan Isaac (kanto)</a></li> <li><a href='https://nuntempe.wordpress.com/'>Nuntempe</a></li> <li><a href='http://dotsub.com/view/376c6eb0-133a-43dc-88a0-b5988747f76a'>Obrint pas- La Flama (muzika)</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=DFi-ctNtSCk">País Petit (kat. kun hispana subteksto)</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=pxw9GnMymJA">Revas ni</a></li> <li><a href='http://dotsub.com/view/f3ffaf05-6c30-4bf0-907e-07039813bdfa'>Sendependismo en Eŭskio</a></li> <li><a href='http://www.ipernity.com/doc/berga/5176647'>Ŝerco (bildo)</a></li> <li><a href='http://www.vilaweb.cat/noticia/4071054/20130104/paco-ibanez-defensa-independencia-catalunya-televisio-argentina.html'>Subteno de Paco Ibañez (intervjuo en Argentino)</a></li> <li><a href="//www.youtube.com/watch?v=fweLUXGcKD4">Videokompilo pri la Katalunaj Landoj</a></li> </ul> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget LinkList' data-version='1' id='LinkList6'> <h2>Retejoj</h2> <div class='widget-content'> <ul> <li><a href='http://ca.lernu.net/'>Aprendre esperanto</a></li> <li><a href='http://e-bulteno.blogspot.com/'>Butlletí de notícies (format bloc)</a></li> <li><a href='http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/esperanto#indice'>Curs d'esperanto (en castellà)</a></li> <li><a href='http://esperantarespubliko.blogspot.com/'>Esperanta Respubliko</a></li> <li><a href='http://www.esperanto-andalucia.org/'>Esperanto-Andalucia</a></li> <li><a href='http://homajrajtoj.org/index.php?id=17'>Homaj Rajtoj (Drets Humans)</a></li> <li><a href='http://www.esperanto.net/'>INFORMACIÓ ESPERANTO</a></li> <li><a href='http://www.esperanto.cat/'>Kataluna E-Asocio (principal Associació de Catalunya)</a></li> <li><a href='http://www.xanga.com/kopako'>Kopako (bloc personal)</a></li> <li><a href='http://www.ipernity.com/blog/farri'>La blogo de Farri</a></li> <li><a href='http://www.esperanto.org/Ondo/'>La Ondo de Esperanto (revista)</a></li> <li><a href='http://eo.mondediplo.com/'>Le monde diplomatique</a></li> <li><a href='http://www.karlesberga.tk/'>Mi (pàgina de l'autor)</a></li> <li><a href='http://montserrato.wordpress.com/'>Montserrat, mistika montaro</a></li> <li><a href='http://www.rogerborges.com/'>Roger Borges (+podkasto)</a></li> <li><a href='http://viavento.republika.pl/esperante.htm'>Varsovia vento (podcast)</a></li> <li><a href='http://verdalando.blogspot.com/'>Verda Lando (bloc personal)</a></li> <li><a href='http://www.tejo.org/ps/ps_lingv/ps_ca.htm'>Viatjar amb l'esperanto</a></li> <li><a href='http://www.vinilkosmo.com/'>Vinilkosmo (portal sobre música)</a></li> </ul> <div class='clear'></div> </div> </div> </div> <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-2'> <tbody> <tr> <td class='first columns-cell'> <div class='sidebar section' id='sidebar-right-2-1'><div class='widget BlogArchive' data-version='1' id='BlogArchive1'> <h2>Blogarkivo</h2> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div id='BlogArchive1_ArchiveList'> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2021/'> 2021 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2021/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2021/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/'> 2020 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(32)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2020/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(10)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/'> 2019 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(91)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(11)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(15)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(25)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/05/'> 05 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(11)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(6)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2019/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(12)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/'> 2018 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(102)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(9)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(9)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(11)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(9)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/05/'> 05 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(19)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(17)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2018/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(6)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/'> 2017 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(85)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(9)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(25)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(24)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(16)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2017/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2016/'> 2016 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(6)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2016/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2016/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2016/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2016/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/'> 2015 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(19)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/05/'> 05 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2015/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/'> 2014 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(32)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2014/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(6)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/'> 2013 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(60)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(4)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/05/'> 05 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2013/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/'> 2012 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(23)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2012/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2011/'> 2011 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(13)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2011/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2011/05/'> 05 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2011/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2011/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2011/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2010/'> 2010 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2010/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2010/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2010/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2010/05/'> 05 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2010/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'> &#9660;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/'> 2009 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'> &#9660;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> <ul class='posts'> <li><a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/08/gastigantoj-en-ipernitio.html'>Gastigantoj en Ipernitio</a></li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> <ul class='posts'> <li><a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/06/plena-misilustrita-vortaro-desperanto.html'>Plena Misilustrita Vortaro Desperanto</a></li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> <ul class='posts'> <li><a href='https://labekbotelo.blogspot.com/2009/03/la-rekta-metodo-2.html'>La rekta metodo 2</a></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/'> 2008 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(21)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(2)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2008/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(9)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/'> 2007 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(94)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(11)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(10)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(12)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/07/'> 07 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(9)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/06/'> 06 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/05/'> 05 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/04/'> 04 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(5)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/03/'> 03 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(7)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/02/'> 02 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(6)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2007/01/'> 01 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2006/'> 2006 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(47)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2006/12/'> 12 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(11)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2006/11/'> 11 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(12)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2006/10/'> 10 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(8)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2006/09/'> 09 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(13)</span> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> &#9658;&#160; </span> </a> <a class='post-count-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/2006/08/'> 08 </a> <span class='post-count' dir='ltr'>(3)</span> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class='clear'></div> </div> </div></div> </td> <td class='columns-cell'> <div class='sidebar section' id='sidebar-right-2-2'><div class='widget Image' data-version='1' id='Image8'> <div class='widget-content'> <img alt='' height='117' id='Image8_img' src='https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lqpOJyxd6uwdMbKwNGhuSPw4Bl5Jw_qiKUQI-CcVeKWMr5J9V5-Om9c8TbQSax7FfyY3Tklz2XvhyrObMJU-TdiGoRKUdN1sxfvepZ-OEFdH72s8sJtNu1g-FoWTKOWtcSpoxgntf53LgJo=s0-d' width='65'/> <br/> </div> <div class='clear'></div> </div></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class='sidebar section' id='sidebar-right-3'><div class='widget Subscribe' data-version='1' id='Subscribe1'> <div style='white-space:nowrap'> <h2 class='title'>Enskribiĝu al</h2> <div class='widget-content'> <div class='subscribe-wrapper subscribe-type-POST'> <div class='subscribe expanded subscribe-type-POST' id='SW_READER_LIST_Subscribe1POST' style='display:none;'> <div class='top'> <span class='inner' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1POST"));'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='https://resources.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Entrades </span> <div class='feed-reader-links'> <a class='feed-reader-link' href='https://www.netvibes.com/subscribe.php?url=https%3A%2F%2Flabekbotelo.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault' target='_blank'> <img src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/subscribe-netvibes.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='https://add.my.yahoo.com/content?url=https%3A%2F%2Flabekbotelo.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault' target='_blank'> <img src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/subscribe-yahoo.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/feeds/posts/default' target='_blank'> <img align='absmiddle' class='feed-icon' src='https://resources.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Atom </a> </div> </div> <div class='bottom'></div> </div> <div class='subscribe' id='SW_READER_LIST_CLOSED_Subscribe1POST' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1POST"));'> <div class='top'> <span class='inner'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <span onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1POST"));'> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='https://resources.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Entrades </span> </span> </div> <div class='bottom'></div> </div> </div> <div class='subscribe-wrapper subscribe-type-COMMENT'> <div class='subscribe expanded subscribe-type-COMMENT' id='SW_READER_LIST_Subscribe1COMMENT' style='display:none;'> <div class='top'> <span class='inner' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1COMMENT"));'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='https://resources.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Comentaris </span> <div class='feed-reader-links'> <a class='feed-reader-link' href='https://www.netvibes.com/subscribe.php?url=https%3A%2F%2Flabekbotelo.blogspot.com%2Ffeeds%2Fcomments%2Fdefault' target='_blank'> <img src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/subscribe-netvibes.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='https://add.my.yahoo.com/content?url=https%3A%2F%2Flabekbotelo.blogspot.com%2Ffeeds%2Fcomments%2Fdefault' target='_blank'> <img src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/subscribe-yahoo.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='https://labekbotelo.blogspot.com/feeds/comments/default' target='_blank'> <img align='absmiddle' class='feed-icon' src='https://resources.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Atom </a> </div> </div> <div class='bottom'></div> </div> <div class='subscribe' id='SW_READER_LIST_CLOSED_Subscribe1COMMENT' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1COMMENT"));'> <div class='top'> <span class='inner'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <span onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1COMMENT"));'> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='https://resources.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Comentaris </span> </span> </div> <div class='bottom'></div> </div> </div> <div style='clear:both'></div> </div> </div> <div class='clear'></div> </div></div> </aside> </div> </div> </div> <div style='clear: both'></div> <!-- columns --> </div> <!-- main --> </div> </div> <div class='main-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> <footer> <div class='footer-outer'> <div class='footer-cap-top cap-top'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> <div class='fauxborder-left footer-fauxborder-left'> <div class='fauxborder-right footer-fauxborder-right'></div> <div class='region-inner footer-inner'> <div class='foot no-items section' id='footer-1'></div> <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-2'> <tbody> <tr> <td class='first columns-cell'> <div class='foot no-items section' id='footer-2-1'></div> </td> <td class='columns-cell'> <div class='foot no-items section' id='footer-2-2'></div> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- outside of the include in order to lock Attribution widget --> <div class='foot section' id='footer-3' name='Peu de pàgina'><div class='widget Attribution' data-version='1' id='Attribution1'> <div class='widget-content' style='text-align: center;'> Tema Picture Window. Amb la tecnologia de <a href='https://www.blogger.com' target='_blank'>Blogger</a>. </div> <div class='clear'></div> </div></div> </div> </div> <div class='footer-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> </footer> <!-- content --> </div> </div> <div class='content-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript'> window.setTimeout(function() { document.body.className = document.body.className.replace('loading', ''); }, 10); </script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1527282520-widgets.js"></script> <script type='text/javascript'> window['__wavt'] = 'AOuZoY4psWEEPaAVxmeNf7ZxFIH-tAIv8Q:1632477244513';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d33529441','//labekbotelo.blogspot.com/2009/','33529441'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '33529441', 'title': 'Survoje al Kataluna Respubliko', 'url': 'https://labekbotelo.blogspot.com/2009/', 'canonicalUrl': 'http://labekbotelo.blogspot.com/2009/', 'homepageUrl': 'https://labekbotelo.blogspot.com/', 'searchUrl': 'https://labekbotelo.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://labekbotelo.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'https://labekbotelo.blogspot.com/favicon.ico', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'hasCustomDomain': false, 'httpsEnabled': true, 'enabledCommentProfileImages': true, 'gPlusViewType': 'FILTERED_POSTMOD', 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'ca', 'localeUnderscoreDelimited': 'ca', 'languageDirection': 'ltr', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'isDynamicViewsAvailable': true, 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Survoje al Kataluna Respubliko - Atom\x22 href\x3d\x22https://labekbotelo.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22Survoje al Kataluna Respubliko - RSS\x22 href\x3d\x22https://labekbotelo.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22Survoje al Kataluna Respubliko - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/33529441/posts/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'adsenseHasAds': false, 'adsenseAutoAds': false, 'ieCssRetrofitLinks': '\x3c!--[if IE]\x3e\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22 src\x3d\x22https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/403901366-ieretrofit.js\x22\x3e\x3c/script\x3e\n\x3c![endif]--\x3e', 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/597c4434690a0a14', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'disableGComments': true, 'sharing': {'platforms': [{'name': 'Obt\xe9n l\x27enlla\xe7', 'key': 'link', 'shareMessage': 'Obt\xe9n l\x27enlla\xe7', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'Comparteix a Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'BlogThis!', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'BlogThis!', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'Comparteix a Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'Comparteix a Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'Correu electr\xf2nic', 'key': 'email', 'shareMessage': 'Correu electr\xf2nic', 'target': 'email'}], 'disableGooglePlus': true, 'googlePlusShareButtonWidth': 0, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27ca\x27};\x3c/script\x3e'}, 'hasCustomJumpLinkMessage': false, 'jumpLinkMessage': 'M\xe9s informaci\xf3', 'pageType': 'archive', 'pageName': '2009', 'pageTitle': 'Survoje al Kataluna Respubliko: 2009'}}, {'name': 'features', 'data': {'sharing_get_link_dialog': 'true', 'sharing_native': 'false'}}, {'name': 'messages', 'data': {'edit': 'Edita', 'linkCopiedToClipboard': 'L\x27enlla\xe7 s\x27ha copiat al porta-retalls.', 'ok': 'D\x27acord', 'postLink': 'Publica l\x27enlla\xe7'}}, {'name': 'template', 'data': {'name': 'Picture Window', 'localizedName': 'Picture Window', 'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': false, 'variant': 'shade', 'variantId': 'shade'}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'isMobile': false, 'title': 'Survoje al Kataluna Respubliko', 'description': 'Paco, libereco kaj memdetermino', 'url': 'https://labekbotelo.blogspot.com/2009/', 'type': 'feed', 'isSingleItem': false, 'isMultipleItems': true, 'isError': false, 'isPage': false, 'isPost': false, 'isHomepage': false, 'isArchive': true, 'isLabelSearch': false, 'archive': {'year': 2009, 'rangeMessage': 'S\x27estan mostrant les entrades d\x27aquesta data: 2009'}}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_NavbarView', new _WidgetInfo('Navbar1', 'navbar', document.getElementById('Navbar1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/1429784231-lbx__ca.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/4076883957-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PopularPostsView', new _WidgetInfo('PopularPosts1', 'main', document.getElementById('PopularPosts1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_TextView', new _WidgetInfo('Text2', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Text2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_StatsView', new _WidgetInfo('Stats1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Stats1'), {'title': 'Total de visualitzacions de p\xe0gina:', 'showGraphicalCounter': false, 'showAnimatedCounter': false, 'showSparkline': true, 'statsUrl': '//labekbotelo.blogspot.com/b/stats?style\x3dBLACK_TRANSPARENT\x26timeRange\x3dALL_TIME\x26token\x3dAPq4FmDkiC5_zFR-z8CBQZpSZIjiiZexcZXAyVlzuuq1Hsl5hdLcojE4QdxZRjXt-eND6M9yaZsgUs5dsfn0721w-nHU-hV0gQ'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_TextView', new _WidgetInfo('Text4', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Text4'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogSearchView', new _WidgetInfo('BlogSearch1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('BlogSearch1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_TextView', new _WidgetInfo('Text1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Text1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HTMLView', new _WidgetInfo('HTML2', 'sidebar-right-1', document.getElementById('HTML2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HTMLView', new _WidgetInfo('HTML3', 'sidebar-right-1', document.getElementById('HTML3'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image10', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image10'), {'resize': true}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image1'), {'resize': true}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LinkListView', new _WidgetInfo('LinkList3', 'sidebar-right-1', document.getElementById('LinkList3'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image4', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image4'), {'resize': true}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image3', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image3'), {'resize': true}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_TextView', new _WidgetInfo('Text3', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Text3'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_TextView', new _WidgetInfo('Text5', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Text5'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LinkListView', new _WidgetInfo('LinkList1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('LinkList1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image9', 'sidebar-right-1', document.getElementById('Image9'), {'resize': true}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LinkListView', new _WidgetInfo('LinkList5', 'sidebar-right-1', document.getElementById('LinkList5'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LinkListView', new _WidgetInfo('LinkList4', 'sidebar-right-1', document.getElementById('LinkList4'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LinkListView', new _WidgetInfo('LinkList2', 'sidebar-right-1', document.getElementById('LinkList2'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_LinkListView', new _WidgetInfo('LinkList6', 'sidebar-right-1', document.getElementById('LinkList6'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogArchiveView', new _WidgetInfo('BlogArchive1', 'sidebar-right-2-1', document.getElementById('BlogArchive1'), {'languageDirection': 'ltr', 'loadingMessage': 'S\x27est\xe0 carregant\x26hellip;'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image8', 'sidebar-right-2-2', document.getElementById('Image8'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_SubscribeView', new _WidgetInfo('Subscribe1', 'sidebar-right-3', document.getElementById('Subscribe1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AttributionView', new _WidgetInfo('Attribution1', 'footer-3', document.getElementById('Attribution1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>